Logo'r Wefan

Mae holl weithgareddau’r cylchgrawn wedi eu creu i helpu datblygu amryw sgiliau llythrennedd a rhifedd y plentyn, ac mae’r gemau ar y wefan hon yn gwneud yr un modd. Wrth iddynt chwarae’r gemau, cânt gyfle i ymarfer amryw sgiliau megis adnabod sain cychwynnol, paru llythrennau neu wrthrychau, yn ogystal â defnyddio sgiliau dethol a dewis. Caiff gemau newydd eu hychwanegu at yr adran wrth i bob rhifyn newydd gael ei gyhoeddi.

Medi - 2023

Mehefin - 2023

Mawrth - 2023

Rhagfyr - 2022